Styrelsemöten

Ideér och förslag går att skicka in via e-post
Styrelsemöte hålls den tredje onsdagen i månaden förutom i juli.
 
 

Årsmöte år 2021

FÖRSLAG TILL PERSONVAL FÖR ÅR 2021 : 

                § 11         Val av ordförande för ett år

  Avgår gör Stig Karlsson. 

  Föreslagen som ny ordförande är Åsa Andersson.

 

 § 12​         Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Avgår gör Gunnar Yngvesson och Barbro Lindahl. 

Föreslagna som nya styrelseledamöter är Stig Karlsson och Johanna Höglander.

Omval på ledamöterna Matz Karlsson, Elisabeth Josefsson, Görel Modig, Emma Nielsen och Elly Karlsson.

 

§ 13​         Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 

Avgår gör Bengt-Göran Nilsson och Daniel Sahlgren. 

Föreslagen som ny styrelsesuppleant är Barbro Lindahl.

Omval på styrelsesuppleanterna Karl-Eric Carlsson och Emil Rehn.

 

§ 14         ​Val av två revisorer och en suppleant för dessa

Avgår gör Airi Häll och Isa Björklund.

Föreslagna som nya revisorer är Lars Karlsson och Ann-Sofie Birgersson. 

Som suppleant föreslås omval av James Thor.

 

§ 15​         Val av gymnastiksektion

Föreslagna att omväljas är Görel Modig, sammankallande, 

samt Britt-Louise Lindh Sjögren och Gunilla Nielsen.

 

§ 16​         Val av racketsektion

Föreslagna att omväljas är Emil Rehn och Erik Isaksson.

 

§ 17         ​Val av bangolfsektion

Föreslagen är Korpens styrelse.

 

§ 18​         Val av bridgesektion

Föreslagna att omväljas är Lars-Åke Karlsson, sammankallande,

samt Bengt Eriksson och Ralf Sahlin.

 

§ 19         ​Val av canastasektion

Föreslagna att omväljas är Gun-Britt Löfberg, sammankallande,

samt Airi Häll och Inger Granflo.

 

§ 20​         Val av cykelsektion / Uppvidingetrampet

Föreslagen är Korpens styrelse.

                                         

§ 21​         Val av hästskokastningssektion

Föreslagna att omväljas är Gert Karlsson, sammankallande,

samt Tomas Lindahl och Matz Karlsson.

 

               § 22​         Val av boulesektion

PRO Åseda: Föreslagna att omväljas är Karl-Eric Carlsson, sammankallande,

samt Siv Svensson. Föreslagen som nyval är Hillevi Engdahl.

SPF Åseda: Föreslagen att omväljas är Wivi Johansson-Svanberg.

 

§ 23​         Val av barn- och ungdomssektion

Avgår gör Åsa Andersson. 

Till ungdomsansvariga föreslås nyval på Emma Nielsen, Johanna Höglander och Jenny Bakke. Omval föreslås på Emil Rehn, Hugo Johansson och Erik Isaksson.

 

§ 24​         Val av paintballsektion

Föreslagna att omväljas är Daniel Sahlgren och Julian Götze.

 

§ 25​         Val av ombud till Folkets Parks årsmöte

Föreslagen att omväljas är Matz Karlsson.

 

               § 26         Val av utbildningsansvarig

               Föreslagen är Korpens styrelse.

 

§ 27         ​Val av medlemsansvarig

Föreslagen att omväljas är Elisabeth Josefsson.

 

§ 28​         Val av ansvarig för Korpens hemsida

Föreslagen att omväljas är Emma Nielsen.           

 

§ 29​         Val av ansvarig för Korpens facebooksida

Föreslagen som nyval är Åsa Andersson.

 

               § 30​          Val av marknadsföringsansvarig

                  Föreslagen är Korpens styrelse.

 

               § 31​          Val av friskvårdsansvarig

                 Föreslagen är Korpens styrelse.

 

§ 32​         Val av valberedning

Föreslagen är Korpens styrelse och respektive sektion.

 

Kontakt

Korpförening Åseda
Skolgatan 11
364 31 ÅSEDA

0474-71003
Bg. 608-6920
Swish: 1234 180 683

© 2016 All rights reserved.

Drivs med Webnode